شعری زیبا از زنده یاد قیصر امین پور

 

گاهي گمان نميکني ولي خوب ميشود
گاهي نميشود که نميشود که نميشود


گاهي بساط عيش خودش جور ميشود
گاهي دگر تهيه بدستور ميشود


گه جور ميشود خود آن بي مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود


گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است
گاهي نگفته قرعه به نام تو ميشود


گاهي گداي گدايي و بخت با تو يار نيست
گاهي تمام شهر گداي تو ميشود


گاهي براي خنده دلم تنگ ميشود
گاهي دلم تراشه اي از سنگ ميشود


گاهي تمام آبي اين آسمان ما
يکباره تيره گشته و بي رنگ ميشود


گاهي نفس به تيزي شمشير ميشود
از هرچه زندگيست دلت سير ميشود


گويي به خواب بود جواني مان گذشت
گاهي چه زود فرصتمان دير ميشود


کاري ندارم کجايي چه ميکني
بي عشق سر مکن که دلت پير ميشود

منبع : دلبری برگزیده ام ک مپرس....گاهی نمی شود ک نمی شود ک نمی شود
برچسب ها : ميشود ,گاهي ,ميشودگاهي ,نميشود ,ميشود گاهي